مرکز کار ایران

با برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، مقرر گردیده است که دومین دوره این نمایشگاه با هدف آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و کاریابی داخلی و بین المللی در اردیبهشت ماه 98 در محل مذکور برگزار گردد. مرکز کار ایران کلیه امور اجرایی نظیر فروش غرفه، خدمات نمایشگاهی و... را به انجام می رساند.

پنل کاربری ویژه
ثبت نام غرفه داران
دریافت فایل ها
پوستر و غرفه
زمان بندی برنامه ها
طبق سین نمایشگاه

دوشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸