نمایشگاه بین المللی مشهد

شركت نمایشگاه بین المللی مشهد در سال 1372 تاسيس گردید و در سال 1377 اولین نمایشگاه در آن با هدف رشد و توسعه صنعت نمايشگاهی و گسترش مبادلات تجاری در منطقه صورت پذیرفت. مساحت این مرکز نمايشگاهی نزدیک به 550000 مترمربع می باشد که مساحت فضای نمايشگاهی در حال بهره برداری 250000 متر مربع، فضای مسقف نمایشگاهی 25000 متر مربع، فضای باز نمایشگاهی 20000 متر مربع و فضای سبز 70000 متر مربع است. هر ساله بیش از 60 عنوان نمایشگاهی بین المللی و تخصصی در این مکان برگزار می گردد و شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد سالانه میزبان بيش از 3 میلیون نفر بازدیدکننده از این نمایشگاه ها است.

آدرس : آدرس: مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بلوار نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد