مرکز بین المللی نمایشگاههای منطقه آزادکیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش متولی برگزاری نمایشگاهها در منطقه آزاد کیش می باشد. مرکز بین المللی نمایشگاههای کیش در سه سالن به مساحت ٢١٠٠٠ متر مربع در مجاورت فرودگاه بین المللی کیش واقع شده است. از این مکان برای برگزاری نمایشگاههای بزرگ و برگزاری چند نمایشگاه همزمان استفاده می گردد. مکان دیگری که برای برگزاری نمایشگاههای کوچک در نظر گرفته شده است ، در مرکز شهر در سالن تالار شهر می باشد. این نمایشگاه از امکاناتی چون، ٢١٠٠٠ متر مربع وسعت فضای تحت پوشش، ١٢ متر ارتفاع سقف سالنها، ١٥ خط ظرفیت واگذاری خطوط تلفن، سیستم اینترنت بی سیم نمایشگاه کل فضای سالنها، ٥٠٠ دستگاه ظرفیت پارکینگهای مجاور و...برخوردار است.

آدرس : جزیره کیش ، میدان خلیج فارس (آشنا) – بلوار ایران – مجتمع اداری پارس