محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو)

طراحی و ساخت محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران با هدف افزایش توانمندی شهر در ارائه و عرضه محصولات و کلاهای فنی، تجاری، فرهنگی و... در فضایی به وسعت 93000 مترمربع با زیربنایی به مساحت 20000 مترمربع در اردیبهشت سال 1385 آغاز گردید.

آدرس : بزرگراه چمران جنوب ، نرسیده به تقاطع پل نصر